OSOBNÍ HARMONIE

Tohle je veledůležitá stránka, která komplexně a přehledně představuje tvoji nabídku pro Osobní harmonii. Tedy vše, co děláš, máš, prodáváš, dáváš a souvisí to jen a pouze s Osobní harmonií. Na tvém webu doporučuji založit novou webovou stránku s názvem Osobní harmonie a vnořit ji pod Nabízím, tedy url adresa by byla http://veranoskova.cz/nabizim/osobni-harmonie.

Opět to bude velejednoduchá a jasná stránka. Bude na ní nabídka všeho pro Osobní harmonii. Bude mít tuto strukturu:

  • Úvodní řádek s fotkou a textem
  • Úvodní text
  • Konkrétní nabídka

Mohla by vypadat třeba takto....


 

Ten úvodní řádek, co máš třeba na této stránce - http://veranoskova.cz/osobni-harmonie/osobni-harmonie-s-elohimy/, mě sem nejde vytvořit, resp. se s ním nechci crcat, tak jen obrázek, aby bylo jasné, co myslím. :-) 

Pod tím bude tento text (je to úvod z té samé stránky o elohimech, jen vynechaná jedna věta)...

Jste v harmonii se sebou, nebo jdete proti sobě? Prožíváte spokojenost, štěstí, uvolnění, vnitřní pocit spojení se sebou?

Nedaří se vám harmonii v sobě objevit?


Trápíte se, hledáte sami sebe, kdo jste? Smysl svého života, svoji cestu, poslání? Řešíte vztahy, rodinu, zdraví...

Nevíte kde a jak začít?

Hledáte vhodný nástroj JAK se posunout dále?

VÍM, JAK VÁM S TÍM POMOCI

A bude následovat komplexní přehledná nabídka produktů pro Osobní harmonii, nějak takto....

Víkendový workshop
SETKÁNÍ S ELOHIMY

Osobní setkání 
VYLADĚNÍ DO HARMONIE

Výrobek
SYMBOL HARMONIE

Každé tlačítko vede na odpovídající stránku, kde se dozvědí víc. 

Horní text jasně ukazuje, o co jde (víkendový workshop, e-book a pod). Vymyslela jsem to, můžeš si samozřejmě vymyslet vlastní označení. :-)

To bude celá stránka Osobní harmonie.

 


Teď ti popíšu jednotlivá tlačítka (to už na té stránce Osobní harmonie nebude, jsou to vysvětlivky pro tebe:

 

Víkendový workshop
SETKÁNÍ S ELOHIMY

Tohle tlačítko vede na tuto stránku - http://veranoskova.cz/produkty/moje-cesta-s-elohimy-tvurci-setkani/, ta se nemění.

Vede na tuto stránku - http://veranoskova.cz/produkty/http-veranoskova-cz-ebook-zdarma/ - nic se nemění.

Osobní setkání 
VYLADĚNÍ DO HARMONIE

Vede na tuto stránku - http://veranoskova.cz/osobni-harmonie/osobni-setkani/ - nic se nemění.

Povede na úplně novou stránku, kterou je potřeba vytvořit. Bude to stránka s Názvem Symbol osobní harmonie. Její url bude http://veranoskova.cz/nabizim/osobni-harmonie/symbol.

To, jak bude vypadat zjistíš, když na to tlačítko klikneš, nebo přejdi zde na tuto stránku