To je tato stránka - http://damazakormidlem.cz/objednavkova-stranka-studijni-materialy/ - url bych teda změnila, protože to není objednávková stránka, lepší by bylo damazakormidlem.cz/samostudium. 

Tu stránku jsem pochopila, jsou tam odkazy na studijní materiály a pak na testové otázky, vše mi bylo jasné.