Trochu ze zákulisí aneb jak to vypadá, když se ladí nebo předělává stránka

Ivana Sáčková zápasila s vytvořením své prodejní stránky. Již nějakou dobu jí fungovala, ale nebyla spokojená se vzhledem. Když později k již vytvořenému e-booku přidala mp3 nahrávku a potřebovala tuto novou nabídku zakomponovat do prodejní stránky a komunikovat zákazníkům, úplně se do toho zamotala. :-) Stránka se stala nepřehlednou, nelogickou, špatně pochopitelnou. Slovo dalo slovo a Ivaně jsem s její prodejní stránkou pomohla. 

Začali jsme výběrem barev. Od Ivany jsm dostala úplně volnou ruku, důvěřovala mi, co se týče kombinací barev. Přestože má zbytek svého webu laděný do modra, rozhodla jsem se jako primární barvu prodejní stránky zvolit zelenou a to z toho důvodu, že zelená symbolizuje, růst, zisk, peníze, důvěru. To se k jejímu produktu výborně hodilo. 

Nejdříve se tedy hledaly správné barvy. 

Pro prodejní stránku jsem volila pouze 3 barvy. jednu výraznou pro tlačítka, nadpisy a závažná sdělení. druhou také výraznou pro plochy a třetí doplňkovou pro ostatní elementy. Obecně platí, že 3 barvy stačí, resp. jsou maximum, aby stránka působila dobře, nikoliv kolotočově. V barvách platí méně znamená více. 

Vybrala jsem také fonty, které dobře ladily k obsahu a sdělení stránky. 

Ve zvolených barvách jsem vytvořila nejdříve kus prodejní stránky a nechala na ni Ivanu nahlédnout. Bylo potřeba, aby se podívala, zda mnou zvolené barvy se jí líbí a stejně tak celkově moje práce, uspořádání, práce s textem, obrázky apod. Toto byl stěžejní moment spolupráce. Byl zde prostor pro změnu barev, odhalení, že jí třeba můj způsob práce nesedí, stejně tak pro rozloučení se. To se tady ale nestalo. :-) Ivana byla spokojená a proto jsem mohla již dotvořit celou stránku. Protože Ivana znala odkaz, kde ji tvořím, mohla už průběžně nakukovat a kontrolovat, jak pracuji. A případně hned zasáhnout.

Vypíchnu některé zásadní momenty mé práce

Protože Ivana měla prodejní stránku již dříve vytvořenou, nevymýšlela jsem texty. Pouze jsem je sem tam poopravila. texty tedy dodala své a já je použila na nové prodejní stránce. 

Co jsem ale měnila a to občas hodně výrazně, byla logická posloupnost textových bloků. Hlavně druhé dvě třetiny stránky byly hodně zmatené, text logicky neplynul a některé úseky tam byly zduplované. Ty jsem ze stránky úplně vyřadila a text uspořádala tak, aby měl jasnou posloupnost, strukturu a hlavně aby byl pochopitelný pro zákazníky. Při tom všem jsem ale zachovávala individualitu Ivaniny práce a přístupu. To je v mé práci hodně důležité. Protože to není stránka, kterou dělám já pro sebe, ale mého klienta a proto je důležité, aby jeho osobnost a přístup, na který jsou už jeho čtenáři nebo zákazníci zvyklí, zůstal zachován v celkovém rázu stránky. 

Důraz jsem kladla také na zdánlivé detaily a ladila je do vybraných barev. Obarvila jsem tedy šipky, upravila Ivaninu fotografii apod. Odstranila jsem také častá faux paux stránek.

PŘED

PO

VŠIMNĚTE SI, ŽE IVANA UŽ NEMÁ PŘES RAMENO KABELKU....

Zjednodušila jsem také Ivaninu prodejní nabídku, která byla v tuto chvíli zmatená a bez hlubšího porozumění. Rozebraly jsme spolu její prodejní strategii a o co jí jde a proč to v tuto chvíli komunikuje na své prodejní stránce tak, jak to tam má. Navrhla jsem jí novou prodejní strategii, která byla přehlednější a zohledňovala Ivaniny plány  a představy a zároveň dobře zakomponovávala jak rozšíření e-booku o mp3 nahrávku, tak také potřeby jednotlivých zákazníků. Tah na bránu byl v tuto chvíli silný, jasný a neroztříštěný.

Zároveň tento postup zachoval Ivaně prostor pro akční nabídky, změny popř. další doplnění bez toho, že by se ztratila logika a přehlednost pro návštěvníky její stránky. Ukázala jsem jí také, kam přesně má v případě speciální prodejní akce doplnit informace, novou cenu a odpočet tak, aby nenarušila logiku a plynutí stránky, vypadalo to přirozeně a bylo to hezké. 

Stránku jsem tedy celkově zcela změnila. Zvolila jsem úplně jiné barvy než byly původní, graficky jsem ji udělala jinak, některé textové úseky jsem úplně vyřadila a celkově jsem texty  uspořádala tak, aby byly logicky za sebou a příjemně plynuly v komunikaci celé prodejní nabídky. Dala jsem si záležet na detailech a call to action prvcích. Výsledkem je vzhledově moderní, příjemná stránka, která zachovala osobnost a autenticitu majitelky, její představu prodejní strategie a zároveň zůstala jednoduchá a srozumitelná pro zákazníky. 

A co na spolupráci a výsledek říká sama Ivana? 

Původní a předělanou stránku můžete vidět ve videu. Ale hlavně tu novou můžete sami detailně omrknout zde >>

Líbí se vám moje práce? Chcete také pomoct s webovými stránkami a nebo třeba jen s jednou prodejní? Nebo si "jen" potřebujete udělat pořádek ve svých nápadech a strategiích a převést je do života? Napište mi, ráda vám se vším pomohu. Mrkněte i na tuto stránku, kde se dozvíte, co vše dělám a jak vám mohu být užitečná.